Výroba

Drevo:
Druh použitého dreva a spracovanie korpusu bubna výrazne ovplyvňu kvalitu zvuku.
Našim najpoužívanejším materiálom na výrobu masívnych korpusov (africké bubny) je jaseň. Je to tvrdé a pružné drevo s výraznou textúrov a výbornými akustickými a mechanickými vlastnosťami. Masívne korupsy sú vyrábané z jedného kusa dreva (dlabané z kmeňa stromu).

Na výrobu rámových bubnov kvôli ideálnemu pomeru hmotnosti a pevnosti používame brezové drevo.

Koža:
Blana bubna je surová, odsrstená koža. Po namočení a vysušení sa má mimoriadnu zmršťovaciu
schopnosť. Táto vlastnosť sa využíva pri bubnoch, kde je koža pevne uchytená na rám, bez
možnosti španovania, napr. rámové šamanské bubny.
Vysušená koža sa vo vlhkom prostredí rozťahuje a v suchom späť zmršťuje (zbieha).

Jedným s najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich farbu zvuku, je hrúbka použitej kože a sila
napnutia. Napríklad pri djembe je dôležité zvoliť pre daný priemer bubna optimálnu hrúbku kože. Len tak môžeme dosiahnuť ideálne vyváženie zvuku (ton, slap, bass).


Bubny neodporúčame dlhší čas vystavovať silnému slnečnému žiareniu, či v nechávať blízkosti vykurovacieho zariadenia. Extrémne vysušená koža sa môže pretrhnúť, alebo zdeformovať rám.

djembe herstellungsprozess